Személyre szabott tanácsadás

pénzügyi, számviteli és adózási területeken

Adóhatóság előtti képviselet

Megbízási szerződés alapján képviseletet látunk el  állami  (NAV, KSH, OEP, TB, NEAK) vagy  önkormányzati  adóhatóságok előtt.

Adósupport

Konkrét eset kapcsán konzultáció, mely az ügy összetettségétől és megoldás időigényétől függően óradíj alapú, projekt alapú vagy százalékos számítású  megbízás lehet.

Számviteli rendszertervezés

Online  számviteli rendszerek bevezetése  az Ön irodájában. Jelenleg használt számviteli rendszer elemzése, javaslattétel a hatékonyságnövelő módszerek bevezetésére. Számviteli szabályzatok kialakítása.

Vezető információs rendszer kialakítás

Vizualizációs eszközök segítségével grafikonokon és diagrammokon összegzett számviteli, főkönyvi adatok összegzése, hogy Ön egyszerűen átláthassa cége működését és teljesítményét.

Segítünk megoldást találni, hogy ne csak a szakmájában nyújtsa a legjobbat, hanem pénzügyei terén is sikeres legyen

Úgy érzi, hogy itt az ideje változtatni eddigi pénzügyi szokásain, de nem találja a módját?

Kérem vegye fel irodánkkal a kapcsolatot, előzetes időpontegyeztetés céljából.  Beszélgessünk a vállalkozásáról, terveiről, jövőképéről, az elhangzottakat teljes diszkrécióval kezeljük.  Amennyiben a későbbiekben könyvelési  megbízást  ad  irodánknak, az első  konzultációs díj árát jóváírjuk az első havi könyvelési díjból.

Az általunk végzett munkáért anyagi  felelősséget vállalunk, melyet adótanácsadói – könyvelői felelősségbiztosításunk ügyenként és évente ötmillió forintos értékhatárig fedez.

Eszköztárunk és készségeink

Hogyan takaríthat meg adóforintokat? -- Adókockázatelemzés

  • Magasabb megtakarítások érhetők el – megalapozott szaktudásunkkal hozzásegítjük Önt jogszerű adómegtakarításokhoz, adóelőnyök feltérképezéséhez.

Hogyan takaríthat meg időt? -- Hatékonyságnövelés

  • Időt takaríthat meg adóügyei és számvitele  online intézésével – tanácsadásunk és kényelmi szolgáltatásaink megszabadítják Önt az időigényes offline adminisztratív terhektől.

Hogyan fokozhatja működése pénzügyi biztonságát? -- Nyomonkövetés

  • Jogszabályi változások nyomonkövetése – egyénre szabott tanácsadásunkkal kiszámíthatóvá tesszük és biztonságban tudhatja adóügyeit és számvitelét.

Hogyan értheti meg vállalkozása pénzügyi folyamatait? -- Vizualizáció

A számviteli adatrögzítő rendszerek egy törvényi standardnak megfelelő tagolásban mutatják be a vállalkozás mérlegét és működésének eredményét. Ezek alapján valljuk be az adatót, pályázunk hitelre és számolunk be a tulajdonosainknak.  A vizualizáció eszközei adta lehetőségekkel élve könnyebben érthetővé és átláthatóvá vállanak a bonyolult összefüggések, a számok életre kelnek.

Honann tudom, hogy szükségem van tanácsra?

Adóbírságok, felszólítások, likviditási zavarok mind előjelei annak, hogy nem megfelelő vállalkozásának pénzügyi működése.

Adóbírság vagy mulasztási bírság

Az adóhatóság a bírságolási tevékenysége során  szankcióként – többek között – adóbírságot, illetőleg mulasztási bírságot szabhat ki. Az alkalmazott szankcióknak kettős szerepük van: egyrészt anyagi hátránnyal sújtják az adózót az elkövetett jogsértésekért, másrészt megelőző, visszatartó hatást fejtenek ki a hasonló hibák, mulasztások jövőbeni elkerülése érdekében.

Fizetési kedvezmények

A NAV  méltányossági lehetőséget biztosít azon adózók részére, akik adófizetési kötelezettségeiket valamilyen méltányolható gazdasági vagy személyes okból az esedékesség időpontjáig nem tudják teljesíteni. Ön segítségünkel kérelmet nyújthat be a  fizetési kötelezettség halasztására, részletekben történő megfizetésére, mérséklésére illetve elengedésére, összefoglaló néven fizetési kedvezményre.

Adószámítás

Adónemek számításokon alapuló összehasonlításával szemléltetjük Önnek, melyik adónem adta lehetőség választása biztosítja az Ön vállalkozása számára elérhető legnagyobb kedvezményt. 

Saját megközelítés

A digitalizáció hatására a számviteli –  és adótanácsadási szolgáltatás középpontjában szerkezeti változás zajlik, melynek legfőbb következményét abban látom, hogy a korábban kizárólag az adatok rögzítésére koncentráló szolgáltatás átalakul és egyre inkább a tanácsadás fókuszú szolgáltatás irányába halad. R2R

Az analóg irathalmok adatrögzítésére szánt idő számottevően leredukálódhat egy kedvező ügyfélattitűddel és kollaborációskészséggel, mely felszabadult időt további szakképzésekre és ügyfélközpontú tanácsadásra tudunk fordítani.

Még mindig vannak kérdései?