Cikkem rövid összefoglaló a családi pótlék, a családi adókedvezmény és az egészségügyi szolgáltatási járulék alakulásáról a 2020. tavaszán érettségizett diákokkal kapcsolatban, Annámnak ajánlva a sorokat 

(3 perc olvasnivaló)

Fontos kiemelni, hogy 2020. október 31-ig érvényes a diákigazolványuk azoknak a tanulóknak is, akik az érettségi megszerzését követően befejezik tanulmányaikat. Ha nem sikerül elhelyezkedniük a munkaerő-piacon, vagy nem vették fel őket felsőoktatási intézménybe és tanulnának még egy évet, akkor a diákiigazolvány érvényességi idejét követő 46. naptól egészségügyi szolgáltatási járulékot (TB) kell fizetniük.

Ez 2020. január 1-jétől havi  7.710,- Ft  (257,- Ft/nap) összeget fog jelenteni.

Ha 2020. október 31-ig érvényes a diákigazolványuk, akkor az azt  követő 45 nap nappal bezárólag jogosultak még a diákok orvosi ellátásra, de 2020. december 16-tól kezdődően saját maguk után  egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetniük azért, hogy orvosi- vagy kórházi ellátásban részesülhessenek.

Az egészségügyi szolgáltatási járulékot a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) történt bejelentkezés időpontjától kezdve havi gyakorisággal kell fizetni, a tárgyhónapot követő hó 12-ig. Vagyis 2021. január 12-én kell először fizetni a decemberi 19 napra járó 4 883,- Ft-ot. A befizetés történhet csekken vagy átutalással is, a NAV Egészségbiztosítási Alapot megillető bevételek beszedési számlájára (számlaszám: 10032000-06056229).

Természetesen akik  december közepét megelőző nappal munkába állnak,  biztosítást szereznek a munkaviszonnyal, így sem bejelentést nem kell tenniük a NAV-nál, sem pedig járulékot nem kell fizetniük.  Lehetőség van  álláskeresési járadékot igényelni a Kormányhivatalok Munkaügyi Osztályán, ami további 90 nappal hosszabbítja meg az egészségügyi ellátásra való jogosultságot.

 

Comfreak képe a Pixabay -en

Családi pótlék és családi adókedvezmény

A frissen érettségizett tanulók családja az érettségit követően nem jogosult már családi pótlékra  és így családi adókedvezményre sem. A  családi pótlékot a tanév végéig, azaz idén 2020. június 30-ig folyósítják. A szülőket a Magyar Államkincstár felé bejelentési kötelezettség terheli a tanulói jogviszony megszűnéséről. A jogszabályi rendelkezés szerint a családi pótlék a tankötelezettség teljes időtartamára jár – 16. év betöltése-, vagy addig  napig, ameddig a gyermek közoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, de legfeljebb annak a tanévnek végéig, amikor betölti a 20.  életévét. 

A tanulmányait felsőoktatási intézményben nappali tagozaton folytató  gyermek után családi pótlék így már nem jár, de a továbbtanuló gyermek beleszámít az eltartottak számába. Ez azt jelenti, ha a családban van kisebb testvér, aki után még jár családi pótlék, külön kérelem alapján figyelembe veszik a családi pótlék számításkor az egyetemista vagy főiskolás diákot is. Érdemes ezzel foglalkozni, mert így magasabb összegű családi pótlék jár. 

Ez kétgyermekes család esetében, felsőoktatási intézményben nappali tagozaton folytató  továbbtanulás  esetén, nem az egy gyermek után járó után járó 12 200 forint családi pótlékot, hanem a kétgyermekesek után járó 13 300 forintra jogosult  a család a fiatalabb gyermek után (ez a három- és többgyermekes családoknál gyermekenként 16 ezer forint).

Fontos, hogy a beiratkozást követően, a tanév megkezdése után, az érvényes hallgatói jogviszony igazolásával lehet két hónapra visszamenőlegesen kérelmezni. Érdemes szeptemberben elküldeni az igénylőlapot, mert nem automatikus az emelt összegű folyósítás.

A tanulmányait szakképző közoktatási intézmény nappali tagozatán folytató tanuló (OKJ-s képzés, de csakis közoktatási intézetben, szakképzés) viszont annak a tanévnek a végéig jogosult a szülő a családi pótlékra, amelyik évben a gyermek betölti a 20. életévét. Ez sem  jár automatikusan, érettségi után igényelni kell.

Családi adókedvezményt addig vehető igénybe a gyermek után, ameddig  a családi pótlék folyósításra kerül. Azonban a  szakképzésben vagy felsőoktatásban továbbtanuló fiatalok a gyermekszámba – a családi pótlékhoz hasonlóan- beleszámítanak.  A  20. életévüket betöltött,  vagy OKJ-s képzésen résztvevő, vagy felsőoktatási intézményben továbbtanuló gyermek után azonban 2020. július 01-től már nem jár a családi adókedvezmény sem. Az azonban, hogy beleszámítanak az eltartottak számába, azt jelenti, hogy a magasabb összegű kedvezményt lehet a fiatalabb testvérre (testvérekre) igénybe venni. A szülőt a munkáltató felé bejelentési kötelezettség terheli, ha év elején úgy nyilatkozott, hogy a családi adókedvezményt már az adóelőleg levonásánál igénybe kívánja venni, és év elején elmulasztotta jelezni, hogy a gyermek után csak 2020. június hóappal bezárólag kíván élni a kedvezménnyel.